Om Oss

Office Copy Center AB & Office Graphic Service AB

Två företag, med lång erfarenhet från branschen.
Office Copy Center AB startades 1991 som är ett dotterbolag till Office Graphic Service i Östergötland AB som ägs av Peter Forsberg.
Vi finns i Kaga med adress Mellanbränninge Källgård 1, i Linköping.

Personal

Peter Forsberg är både säljare och tekniker och har flera års erfarenhet av kontorsmaskinbranschen och den grafiska industrin. Daniel Johansson är säljare.
Annika Forsberg arbetar med administration.

Vi ingår också i ett större nätverk av företag med specialisering på dokumenthantering. Våra tekniker är certifierade av våra leverantörer och har en adekvat utbildningsnivå för att kunna hantera problem avseende hårdvara och mjukvara. Teknikerna genomgår fortlöpande utbildning hos leverantörerna, vilket är ett krav för att bli och upprätthålla beteckningen certifierad servicepartner.

Verksamhet

Företagen arbetar inom segmentet dokumenthantering och då främst med kontorsmaskiner mot företag, kommuner, statliga organisationer, föreningar och privatpersoner i Östergötland med omnejd.
Verksamheten innefattar försäljning och service av kontorsmaskiner, främst kopiatorer (med inriktning färg), skrivare, faxar, duplicering och posthantering samt förbrukningsmaterial.
Till den grafiska industrin tillhandahåller vi service, förbrukningsmaterial och nyförsäljning.
Våra huvudleverantörer avseende kontorsmaskiner är Olivetti, Kyocera, Riso och Brother.